Chov dojených krav a výroba mléka po kvótách

KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojených krav a výroba mléka po kvótách. Farmář, 2016, roč. 12(3), s. 43-47. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16012.pdf
Abstrakt

Mléko je jednou z klíčových komodit z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství. Z údajů OSN byla pro rok 2010 odhadnuta hrubá světová zemědělská produkce na 3 282 mld. USD, z toho produkce mléka na 8,9 %. V roce 2014 se z celkem 23,6 mil. dojnic v EU-28 chovalo přibližně 77 % v EU-15 a 23 % v EU-12, z toho pouze 1,6 % v ČR. Stavy krav v letech 2012 až 2014 v EU stagnovaly a mezi roky 2006 a 2014 se v EU-27 zvýšil prodej mléka o 11,6 % a v ČR o 21 mil. litrů. Stavy dojnic, výroba i objem dodávaného mléka se v ČR v uplynulých deseti letech nevyvíjely příznivě přesto, že výrazně rostla průměrná dojivost krav. Dva hlavní a o ekonomice výroby mléka rozhodující ukazatele jsou náklady na chov a tržby za prodej mléka. V několika státech unie kolísaly v posledních letech průměrné náklady nejčastěji mezi 6 až 12 Kč za litr (kg) a nejvyššími položkami jsou náklady na krmiva (nejčastěji 35 až 50 %) a náklady pracovní (10 až 30 %). Meziroční kolísání nákladů je obvykle nižší než u cen mléka, kde byly ceny v ČR nižší než v průměru ve státech EU-15. Za období 2004 až leden 2016, v uplynulých třech a v posledním roce byly chovatelům v EU-15 za kg mléka vypláceny v průměru o 0,86 Kč (11,9 %), 1,10 Kč (14,1 %) a 0,99 Kč (14,6 %) vyšší ceny než v ČR.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu