Chov dojníc a výroba mlieka v EÚ

KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojníc a výroba mlieka v EÚ. Slovenský chov, 2015, roč. 20(12), s. 28-30. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15162.pdf
Abstrakt

Výroba mlieka sa na poľnohospodárskej produkcii EÚ v roku 2013 podieľala 15 % a po výrobe ovocia a zeleniny predstavovala druhé hlavné agrárne odvetvie pred produkciou obilia. Medzi rokmi 2004 a 2013 sa v EÚ-28 počty dojníc znížili o 1 611 tis. a 7 %, pričom v EÚ-13 bol pokles výraznejší (18,6 %) než v EÚ-15 (4,0 %). Aj napriek nižšiemu počtu kráv vzrástla produkcia mlieka približne o 4 % v starých i nových štátoch. Na hektár poľnohospodárskej pôdy sa v EÚ-13, v ČR a na Slovensku vyrobilo iba 43; 60 a 43 % a na obyvateľa 64, 72 a 50 % výroby v EÚ-15. Najväčšiu výrobu na hektár dosiahli Holandsko, Malta a Belgicko. Situáciu výrobcov mlieka vo väčšine štátov EÚ-13 vo výrobe mlieka zhoršujú od vstupu do EÚ nižšie nákupné ceny než v EÚ-15. Rozdiel medzi „mesačnými“ cenami v EÚ-15 a na Slovensku, resp. v ČR, dosahuje približne 1,30 a 1,08 Kč, resp. 15 a 13 % za kg. Medzi júnom 2014 a 2015 klesla cena mlieka v EÚ-15 i v EÚ-12 (bez Malty a Cypru) o 19 a 22 %; resp. o 1,82 a 1,80 Kč. Z vývoja výroby a nákupných cien mlieka v posledných mesiacoch v Európe sa dá usudzovať, že po skončení systému kvót sa presadila menej priaznivá prognóza rastu nadprodukcie mlieka a výrazného poklesu jeho nákupných cien. Väčšina slovenských i českých výrobcov mlieka pozná a v praxi sa snaží realizovať opatrenia zlepšujúce ekonomické výsledky výroby mlieka. Ide o úžitkovosť zodpovedajúcu plemenu a prírodným podmienkam, plodnosť, výživu a kŕmenie kráv, akosť mlieka, náklady a ich položky a pod. Za nízke nákupné ceny je možné kvalitné surové mlieko na ďalšie spracovanie zrejme úspešne predávať, nie však dlhodobo vyrábať.

OdděleníChov skotu