Chov dojníc a výroba mlieka vo svete

KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojníc a výroba mlieka vo svete. Slovenský chov, 2015, roč. 20(10), s. 24-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15163.pdf
Abstrakt

Aktuálna nepriaznivá situácia vo výrobe mlieka v EÚ je vyvolaná predovšetkým medziročným poklesom jeho nákupných cien, resp. previsom ponuky nad dopytom po mlieku a mliečnych výrobkoch na európskych a svetových trhoch. Podľa údajov OSN dosiahol v rokoch 1950, 2005 a 2015 počet obyvateľov sveta 2,5; 6,5 a 7,3 miliardy. Pri rozdielnom vývoji v regiónoch sveta sa v rokoch 1993-2013 výmera pôdy takmer nezmenila. V dôsledku stagnácie výmery a rastu počtu obyvateľov sveta sa v uplynulých 20 rokoch znížila priemerná výmera pôdy na obyvateľa o 22 % (z 0,88 na 0,69 ha). Na celkovej výrobe mlieka vo svete v roku 2013 (762 mil. t) sa podieľalo približne 82,7 % mlieko kravské a v rokoch 1993-2013 sa svetová výroba mlieka zvýšila o 232 mil. t a 44 %. V rokoch 1961-2013 sa vo svete zvýšil počet dojníc o 93 mil. (o 53 %), dojivosť na kravu vzrástla o 566 kg (o 32 %): z 1 769 na 2 335 kg a vyrobilo sa o 322 mil. t (o 103 %) viac mlieka. V roku 2013 sa najviac dojníc chovalo v Ázii (39,1 %), najmenej v Oceánii (2,4 %). Na Európu pripadlo 13,9 % (37,5 mil.) z celkom 271 mil. vo svete chovaných dojníc. V roku 2013 dosiahla výroba mlieka na obyvateľa 31 kg v Afrike až 744 kg v Oceánii, na hektár poľnohospodárskej pôdy 28 kg v Afrike až 449 kg v Európe a 858 kg v EÚ. Výroba mlieka v EÚ vykazovala v rokoch 1993-2013 obdobný priebeh ako v Európe. Napriek rozšíreniu o nové štáty klesli počty dojníc o 28,4 %; aj napriek tomu sa v dôsledku nárastu dojivosti o 41,6 % na kravu výroba mlieka zvýšila o 1,3 % a na svetovej výrobe mlieka sa podieľala 24 %.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu