Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, MILERSKI, Michal, ŠVEJCAROVÁ, Martina, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-088-8. 2012-01-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12025.pdf
Abstrakt

Dodržování zásad správné chovatelské praxe v chovech dojných ovcí je jedním z předpokladů udržení dobrého zdravotního stavu stáda, dosažení geneticky daných produkčních a reprodukčních ukazatelů ovcí s cílem produkce biologicky plnohodnotných a zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu. Metodika se blíže zabývá výběrem plemene, zabezpečením chovného prostředí, včetně jednotlivých technologických systémů, zásadami správné výživy a krmení jednotlivých kategorií ovcí, tvorbou a získáváním ovčího mléka a jeho zpracováním, managementem stáda. Volba vhodné strategie managementu chovu je základní podmínkou pro dosažení ekonomické rentability a pro zlepšení konkurenceschopnosti farem dojných ovcí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
Ke stažení 12025
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat