Chov krav bez tržní produkce mléka přes zimní období

KVAPILÍK, Jindřich. Chov krav bez tržní produkce mléka přes zimní období. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 38-41. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18088.pdf
Abstrakt

Systém chovu krav bez tržní produkce mléka uplatňovaný ve většině chovů v letním období, kterým je celodenní pobyt zvířat na pastvině, se v zimním období člení na systémy dva. Prvním je ustájení a krmení ve stáji, druhým pobyt zvířat venku (na pastvině, v zimovišti) i v zimních měsících. Celoroční pastevní chov je stále častěji v praxi využívanou variantou chovu krav bez tržní produkce mléka. V ČR je však běžnější variantou ustájení krav ve vymezeném, podestýlaném a jednoduše vybaveném prostoru. Ekonomický přínos při celoroční pastvě představuje především úsporu nákladů na stavby (stáj) a při zimní pastvě navíc výrazně nižší náklady na krmiva a zřetelná úspora pracovních nákladů. Ve většině případů by přechod na celoroční venkovní ustájení byl ekonomicky efektivním opatřením. Současně je nutné poukázat na rizika, která s touto výraznou změnou souvisejí. Proto je případnou změnu systému, resp. přechod na celoroční venkovní chov, důkladně posoudit, zvážit a konzultovat s chovateli, kteří uvažovaný způsob již využívají.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu