Chov krav bez tržní produkce mléka v ČR a jeho ekonomická efektivita

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Chov krav bez tržní produkce mléka v ČR a jeho ekonomická efektivita. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2019, roč. 26(3), s. 24-28. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19142.pdf
Abstrakt

Kromě výroby mléka je významnou oblastí chovu skotu také produkce hovězího masa. Významnou část domácí produkce zajišťují masná plemena skotu a jejich kříženci. V současné době je v ČR chováno zhruba 226 tis. krav bez tržní produkce mléka. Pro udržení stavů, zajištění soběstačnosti a plnění i neprodukčních funkcí chovu (udržování krajiny v přirozeném a kulturním stavu a vytváření pracovních míst) je ekonomická výhodnost chovu důležitá i do budoucna. Údaje pro výpočty byly získány za roky 2013 až 2018 z dotazníků od chovatelů masného skotu na území ČR. Průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2018 činily 33,7 tis. Kč na jednu chovanou krávu a v letech 2013 až 2018 se v průměru u chovů náklady zvýšily o 4 174 Kč na krávu a rok (14 %). V našem souboru chovů byla bez započítání dotací zjištěna ztráta ve všech sledovaných letech, což hovoří o nutnosti státní podpory. Při zohlednění dotací bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření a rentabilita byla v rozmezí 2,1 až 8,7 %.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu