Šlechtění masného skotu v České republice

VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš., 2020 Šlechtění masného skotu v České republice. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 61-71. ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20132.pdf
Abstrakt

Historie chovu masného skotu v České republice začala v devadesátých letech minulého století. V současnosti je v České republice chováno 25 plemen masného skotu a jejich kříženců. Kontrola užitkovosti je prováděna od roku 1991 a plemenné hodnoty jsou předpovídány od roku 2000. V současné době je rutinně předpovídáno 24 plemenných hodnot rozdělených do čtyř skupin – polní test (obtížnost telení a růst), vlastní růst v odchovnách plemenných býků, popis zevnějšku (osvalení) a SEUROP. Dalším cílem je vytvoření systému pro předpověď genomických plemenných hodnot. Genotypování masného skotu v České republice bylo zahájeno na konci roku 2018.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat