Chov přeštického černostrakatého prasete

VÁCLAVKOVÁ, Eva, LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav, LIPENSKÝ, Jan a BAŘINKOVÁ, Věra., 2013 Chov přeštického černostrakatého prasete. In Alternativní systémy chovu prasat. Kostelec n.Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. 26-27. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13165.pdf
Abstrakt

Ochrana a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat jsou jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje zemědělské výroby. Přeštické černostrakaté prase bylo mezi genetické zdroje zahrnuto v roce 1992. Totro národní plemeno se vyznačuje dobrou reprodukční užitkovostí, adaptabilitou a odolností vůči stresu a řadě chorob a patogenů.

ProjektVyužití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
OdděleníChov prasat