Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Jihoafrické republice

BUREŠ, Daniel, HOFFMAN, L.C. a KOTRBA, Radim. Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Jihoafrické republice. Maso, 2017, roč. 28(6), s. 20-24. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17161.pdf
Abstrakt

Cílem předloženého článku je popsat systém chovu nedomestikovaných živočišných druhů v Jihoafrické republice včetně způsobů zpracování masa a produkce masných výrobků. Farmový chov divokých zvířat náleží mezi dynamicky se rozvíjející odvětví živočišné výroby, které poskytuje stále větší množství dobře finančně ohodnocených pracovních příležitostí, přispívá k uchování býložravců i celkové druhové rozmanitosti. Je rovněž popsán typický způsob odlovu zvířat, zpracování jatečných těl i výroba tradičních jihoafrických výrobků jako je boerewors, dröewors a biltong.

OdděleníChov skotu, Etologie