Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Namibii

BUREŠ, Daniel a HOFMAN, L.C. Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Namibii. Maso, 2019, roč. 30(7), s. 23-28. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19208.pdf
Abstrakt

Cílem předloženého příspěvku je popsat systém chovu nedomestikovaných živočišných druhů v Namibii včetně jejich odlovu, zpracování masa a produkce masných výrobků. Namibie je země s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a nízkým úhrnem ročních srážek. Díky těmto podmínkám farmový chov divokých zvířat představuje velmi efektivní způsob jak zajistit nutričně vysoce hodnotné potraviny, přispět k vytváření pracovních příležitostí ve venkovských regionech a zároveň významným způsobem napomoci k udržení druhové rozmanitosti zejména u původních býložravců. Masný průmysl čelí řadě výzev, po jejichž zvládnutí má perspektivy k exportu masa a masných výrobků do řady světových zemí.

OdděleníChov skotu