Chov skotu a produkce hovězího masa

KVAPILÍK, Jindřich. Chov skotu a produkce hovězího masa. Zpravodaj - ČSCHMS, 2015, roč. 22(1), s. 20-27. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15160.pdf
Abstrakt

Přes mírný pokles výroby hovězího masa a jeho průměrné spotřeby na obyvatele v letech 2000 až 2013 ve státech EU a přes výraznější pokles obou ukazatelů v ČR je produkce jatečného skotu významnou součástí živočišné výroby a celého agrárního sektoru. Od roku 2000 do roku 2013 dosáhl nárůst výroby masa celkem přibližně 35 %, z toho 15 % masa hovězího. V roce 2013 připadala spotřeba zhruba 43,1 kg masa na obyvatele. V EU-28 chovalo v roce 2013 celkem 87 619 tis. kusů skotu, z toho 74 493 tis. v EU-15 a 13 126 tis. ve státech EU-13. Mezi roky 2000 až 2013 se ve státech EU-28 snížila výroba hovězího masa o 980 tis. tun a 12 %, spotřeba hovězího masa na obyvatele o 1 kg a 8,5 %. Výraznější pokles výroby hovězího masa vykazují státy EU-13. Krátkodobá prognóza do roku 2015 počítá v EU ve srovnání s rokem 2013 se zvýšením výroby o cca 5 % (na 7 693 tis. tun) a spotřeby hovězího masa na obyvatele o 3 % (na 10,7 kg). S poklesem stavů skotu v ČR se snižují roční počty porážek skotu a klesá objem produkce hovězího masa. Nepříznivý vývoj výroby hovězího masa v ČR je patrný zejména ve srovnání se situací ve světě a v EU. Spotřeba masa na obyvatele ČR se v období 1990 až 2012 snížila o 19,1 kg z 96,5 na 77,4 kg a z hlavních druhů vykázala největší pokles (o 20 kg a 71 %) spotřeba masa hovězího. Odhad ekonomických ukazatelů výkrmu býků ukazuje, že při tržbách 28 560 Kč a nákladech 32 430 Kč na kus by bylo v roce 2013 dosaženo ztráty 3 870 Kč na kus. Pro desetiprocentní rentabilitu by tržby musely dosáhnout 35 675 Kč za kus. Mezi hlavní faktory ekonomické úspěšnosti výkrmu býků patří nízké ceny zástavu, náklady a jejich hlavní položky, úhyny a nutné porážky v průběhu výkrmu, vysoké přírůstky hmotnosti a tržby za jatečné býky, přiměřené porážkové hmotnosti apod.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu