Chov skotu v České republice

SYRŮČEK, Jan., 2023 Chov skotu v České republice. In Audiovizuální tvorba. https://tvzemedelec.cz/videa/chov-skotu-v-ceske-republice: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23039.pdf
Abstrakt

Rozhovor pro TV Zemědělec byl zaměřen na aktuální situaci v chovu dojeného skotu, na vývoj výkupních cen mléka, výrobních nákladů a celkové rentability chovu. Situaci v sektoru výroby mléka u nás ovlivňuje vývoj na evropském i globálním trhu. Z počátku loňského roku docházelo ke snížení dodávek mléka u největších evropských a světových producentů, což ještě více podpořilo růst výkupní ceny mléka i u nás. V roce 2022 výkupní cena mléka rychle rostla v ČR i v ostatních státech unie a v porovnání s minulými roky dosáhla v průměru nejvyšší úrovně. Odhady hovoří o tom, že v průměru ve státech EU budou však v následujících 10 letech spíše stavy dojnic a tím i produkce mléka klesat a jedním z důvodů mohou být rychle rostoucí ceny vstupů, tj. růst náklady. Celkové náklady po odpočtu vedlejších výrobků u 120 podniků za rok 2021 v ČR byly 84 tis. Kč na krávu a rok, tj. 9,42 Kč na litr prodaného mléka. V roce 2022 jistě vlivem růstu cen vstupů náklady u většiny podniků stouply a růst se musí očekávat i v letech následujících. Rozdíly v nákladech, a i v cenách existují mezi členskými státy EU. Vyšší cena i vyšší náklady byly v minulých letech v Německu. V ČR se uvádí, že bez podpor je z dlouhodobého pohledu chov dojeného skotu nerentabilní a kladný zisk by mohl být až při započítání veškerých dotací.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu