Chov skotu v České republice

KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Chov skotu v České republice. Praha: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2012, 83 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran83
Interní odkaz12069.pdf
Abstrakt

Ročenka uvádí přehled vývoje chovu ovcí a koz v posledních letech z dostupných zdrojů v ČR a zahrnuje i informace o vývoji chovu ovcí a koz ve světě, zkušenosti s odhadem plemenných hodnot ovcí ve Velké Británii a některé nové přístupy ve šlechtění ovcí ve světě. V letech 2011 a 2012 pokračovalo zvyšování početních stavů ovcí, které bylo v předchozích letech přerušeno pouze v roce 2009. Příznivý vývoj byl v posledních letech zaznamenán i ve vývoji početních stavů koz.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu