Chovateĺské ukazovatele výroby mlieka v rokoch 2006-2010

KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika a KRUPA, Emil. Chovateĺské ukazovatele výroby mlieka v rokoch 2006-2010. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 65-66. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12116.pdf
Abstrakt

Cílem článku bylo zhodnocení vývoje ekonomiky výroby mléka v letech 2006-2010 na Slovensku. Jednotkové náklady na výrobu mléka pod vlivem různých determinantů (makroekonomických a mikroekonomických) vzrostly za sledované období o 15%. Na druhé straně, realizační ceny mléka poklesly o 13%. Od roku 2009 se dostala ekonomika výroby mléka do červených čísel, zejména v důsledku propadu jeho realizačních cen. Rentabilita nákladů se ve sledovaném období pohybovala v intervalu od -21% (rok 2010) do 5% (rok 2007).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat