Chovný komfort a pohoda telat versus růst a zdraví

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína a PROCHÁZKA, David. Chovný komfort a pohoda telat versus růst a zdraví. Veterinářství, 2014, roč. 64(10), s. 777-781. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14187.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv využití podlahových roštů ve venkovních individuálních boxech (VIB) na sní­žení vlhkosti podestýlky a zlepšení úrovně odchovu, zdravotního stavu a welfare telat v průběhu mléčné výživy. U sedmi VIB s rošty a sedmi VIB bez roštů byly v průběhu šestnácti měsíců sledovány teplota a rela­tivní vlhkost vzduchu, teplota a sušina podestýlky, dynamika vývoje hmotnosti telat a etologická sledová­ní telat. Naměřené hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistica. Použití podlahových roštů ve VIB v průběhu mírné zimy a přechodného makroklimatického období vedlo k poklesu relativní vlhkosti vzduchu, k významnému zvýšení teploty lože a nesígnífikantnímu snížení vlhkosti podestýlky. V souvislos­ti s tím se prodloužila i délka ležení telat o jednu hodinu za den. Na základě dosud získaných výsledků sledování nebyl prokázán vliv použití roštů ve VIB na průměrný denní přírůstek a zdraví telat.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat