Chráněné aminokyseliny a jejich vliv na mléčnou užitkovost dojnic

KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, NGOC ANH, N. a POLÁKOVÁ, Karolína. Chráněné aminokyseliny a jejich vliv na mléčnou užitkovost dojnic. Krmivářství, 2006, roč. 10(4), s. 22-24. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6131.pdf
Abstrakt

Pokusně bylo zjištěno, že: a. obsah bílkovin v mléce byl citlivější než produkce mléka na množství aminokyselin LYZ a MET, b. procento zvýšení obsahu bílkovin v mléce nezáviselo na produkci mléka, c. kasein byl nejvíce ovlivňovanou frakcí mléka, d. produkce mléka reagovala na přídavek LYZ a MET u krav v časné laktaci běžněji, a byla mohutnější, jestliže obsah NL v sušině krmiva byl na požadované úrovni, e. se změnou produkce mléčné bílkoviny se často zvyšoval obsah mléčného tuku, f. podávání chráněného MET v tranzitním období pozitivně působilo na mléčnou užitkovost a zdravotní stav vysokoužitkových dojnic.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat