Co je nového ve výzkumu?

ČERMÁKOVÁ, Jana a KOUKOLOVÁ, Marie. Co je nového ve výzkumu?. Náš chov, 2014, roč. 74(4), s. 14-15. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14042.pdf
Abstrakt

Reportáž byla zaměřena na zjištění zajímavých informací ohledně univerzitního výzkumu v oblasti chovu skotu, především jeho výživy. V oblasti výzkumu působí řada institucí. Například Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves, Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. a řada dalších. Patří mezi ně i vysoké školy, které jsou odrazovým můstkem odborně vzdělaných specialistů. Studentům a pedagogům Mendelovy univerzity v Brně, České zemědělské univerzity v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly položeny otázky v oblasti finančního zajištění výuky, spokojenosti s výukou a zejména seznámení s jejich zajímavými řešenými projekty. Pedagogové pociťují nedostatky zejména v oblasti finančního zajištění výzkumu. Studenti projevili zájem hlavně o zahraniční stáže.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat