Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions

BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a SALES, James. Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. Meat Science, 2014, 96, 346-352. ISSN 0309-1740.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz14002.pdf
Abstrakt

Physical, chemical and sensory characteristics of meat were compared between non-domestic eland (Taurotragus oryx) bulls (n=6) and domestic Fleckvieh (Bos taurus) bulls (n=6) which were finished under controlled conditions of feeding and management. Musculus longissimus lumborum from eland were darker and less yellow in colour, with a higher pH24 and lower contents of intramuscular fat and total collagen, compared to cattle. Contents (mg/100g muscle tissue) and proportions (g/100g of FA determined) of SFA and MUFA were higher (P

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Etologie, Výživa a krmení hospodářských zvířat