Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits

TŮMOVÁ, Eva, BÍZKOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, Věra, CHODOVÁ, Darina, MARTINEC, M. a VOLEK, Zdeněk. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, 165, 8-14. ISSN 1871-1413.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz14055.pdf
Abstrakt

The aim of the present study was to evaluate the differences in carcass composition, meat quality characteristics, and muscle fibre characteristics among rabbits of different sizes and of different breeds. The present study was performed using 96 rabbits (12 rabbits per group) at the age of 90 days, including seven pure breeds and one commercial hybrid. The included rabbit breeds were as follows: the giant breed Moravian Blue (MB); the medium breeds Czech White (CW), Czech Spotted (CS), Czech Solver (CSo), and Moravian White of Brown Eye (MW); the small breeds Czech Black Guard Hair (CB) and Czech Gold (CG); and the hybrid Hyplus rabbits (PS 19×PS 39). The slaughter weights were significantly (P

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce