Computer program EWPIG

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Computer program EWPIG. Autoři: WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie, KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška.. . Software Počítačový program EWPIG. .