CPH mateřská plemena

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPA, Emil., 2021 CPH mateřská plemena. In RPK, Velký Rybník. Praha: SCHP a VÚŽV, v.v.i., s. 1-6. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21251.pdf
Abstrakt

Byl prezentován genetický trend v aktuálních znacích selekčního indexu (CPH) mateřských plemen prasat české bílé ušlechtilé a česká landrase a návrh různých variant pro rozšíření stávajícího CPH o nová selekční kritéria mateřských plemen. Při návrhu revize selekčních kritérií mateřských plemen prasat byly zohledněny nové funkční ukazatele prasat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat