Databáze onemocnění dojeného skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila a BAUER, Jiří. Databáze onemocnění dojeného skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 70-72. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16191.pdf
Abstrakt

Článek představuje novou národní databázi onemocnění krav dojených plemen skotu a její možné praktické využití a dále uvádí příklad použití při odhadu plemenných hodnot odolnosti vůči klinické mastitidě. Pro jakékoliv úspěšné hodnocení zvířat nejen při šlechtění je třeba zaznamenávat potřebné údaje, v případě zaměření se na zlepšení zdravotního stavu a odolnost vůči onemocnění se jedná o záznamy o vý­skytu jednotlivých chorob. Další potřebné údaje pro vyhodnocení je možné pravidelně doplňovat ze stávající kontroly užitkovosti skotu. Pro odhad plemenných hodnot pro klinickou mastitidu byl použit soubor o 35 845 laktacích 15 822 krav holštýnského plemene, které byly sledovány na sedmi farmách v ČR v letech 1996 do 2014. K odhadu plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu byl použit lineární animal model s příbuzenskou maticí. Rodokmen zahrnoval 27 902 jedinců. Znak, pro který se prováděl odhad ple­menné hodnoty, byl definován jako výskyt klinické mastitidy v 305denní laktaci, a to ve formě: ano či ne. Klíčová slova: dojený skot, databáze onemocnění, plemenné hodnoty, klinická mastitida

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat