Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-234-9. 2020-09-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20135.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané metodiky je definovat kombinované znaky nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu. Za účelem šlechtění bývají nemoci paznehtů hodnoceny ve skupinách; rozděleny na infekční, neinfekční a nemoci paznehtů celkem. Kulhání jako příznak nemoci se hodnotí samostatně či ve skupině nemoci celkem. Na základě analýzy, kdy aproximativní genetická korelace mezi nemocemi paznehtů a kulhání byla maximálně 0,48, doporučujeme hodnotit kulhání samostatně.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 20135
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat