Délka inkubace a líhnivoist ve vztahu k postnatálnímu růstu

HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip. Délka inkubace a líhnivoist ve vztahu k postnatálnímu růstu. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 35-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12110.pdf
Abstrakt

Délka inkubace, líhnivost oplozených vajec a embryonální mortalita byly analyzovány za standardních podmínek skladování a inkubace vajec u 2 linií japonských křepelek, linie HG a LG, které byly divergentně selektovány na tvar růstové křivky. Výsledky prokázaly, že geneticky determinovaný tvar růstové křivky je významným faktorem, který ovlivňuje délku inkubace i líhnivost. Relativně vysoká rychlost růstu bezprostředně po vylíhnutí (typická pro LG vs. HG) byla spojena s kratší inkubační dobou a lepší líhnivostí oplozených vajec. Její bezprostřední příčinou byla nižší embryonální mortalita v rané a pozdní fázi inkubace

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat