Deník nemocí a léčení

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.. Deník nemocí a léčení. Autoři: HÁJEK, Michal, HŘEBEN, František, LIPOVSKÝ, David., ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, FLEISCHER, Petr, KRPÁLKOVÁ, Lenka, STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a PECHOVÁ, Alena.. Česká republika. Software 16206. 2016-04-13.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16206.pdf
Abstrakt

Software pro aplikaci Deník nemocí a léčení byl vyvinut za účelem evidence onemocnění a léčby dojeného skotu. Je součástí webové aplikace Přístup k datům provozované Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a je přístupný všem zaregistrovaným uživatelům, chovatelům skotu, či jejich zástupcům. Projekt si klade za cíl vybudovat funkční systém plošného sběru a evidence záznamů o poruchách zdraví jednotlivých zvířat v rámci populace dojeného skotu a vypracovat algoritmy jejich vyhodnocování pro účely managementu jednotlivých stád. Zejména pak zajistit systém evidence užívání antibiotik (léčiv) a specifikovat rizikové faktory vzniku antibiotické rezistence ve vztahu k managementu chovu a tím přispět tak k racionálnímu, dlouhodobě udržitelnému používání antimikrobiálních léčiv a kontrole antimikrobiální rezistence. Ze získaných záznamů o zdravotních poruchách potom již částečně vyhodnotit vztahy mezi vybranými znaky zdraví a tím vytvořit předpoklady pro další šlechtění dojeného skotu na odolnost proti vybraným onemocněním. Vypracováno v rámci řešení výzkumného projektu NAZV QJ1510217 – Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat