Denní aktivita dojnic - významný indikátor welfare a zdraví

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMUTNÁ, Š. a SMUTNÝ, L. Denní aktivita dojnic - významný indikátor welfare a zdraví. Veterinářství, 2017, roč. 67(12), s. 956-959. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17209.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnocení denního časového režimu dojnic na základě dlouhodobého sledování v průběhu jednoho roku. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit, shromážděných od 96 dojnic ustájených ve třech volných stelivových stájích na třech farmách. Sledované parametry byly vyhodnoceny pomocí statistického software Statistica pomocí neparamet-rických testů. V průběhu sledování jsme zjistili následující strukturu denních aktivit: příjem krmiva -4,5 hodiny denně, ležení a odpočinek v boxech – 12,6 hodiny denně, sociální interakce – 2,4 hodiny denně, přežvykování – 8,2 hodiny denně, napájení – 0,5 hodiny denně a 2,6 hodiny denně – pobyt mimo kotec včetně přesunů do dojírny na dojení a zpět. Krávy ustájené ve volných stájích s kompakt­ními betonovými podlahami vyžadují minimálně 12 hodin odpočinku v pohodlných boxových ložích. Denní časový režim, tj. čas určený pro různé činnosti, může vykazovat různé odchylky nejen v závislos­ti na úrovni chovného prostředí, ale samozřejmě také na struktuře stáda, managementu chovu a zdra­votním stavu ustájených dojnic.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat