Denní časový režim – významný ukazatel welfare v chovech drůbeže

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Denní časový režim – významný ukazatel welfare v chovech drůbeže. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 52-54. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18184.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu denních aktivit (režimu) drůbeže a hustoty ustájení v chovech nosnic a brojlerů jako součásti hodnocení úrovně jejich welfare, která je nedílnou součástí správné chovatelské praxe a významného předpokladu udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat včetně zabezpečení chovu před průnikem infekčních agens do chovu – biologické bezpečnosti (biosecurity). Vysoká úroveň welfare má přímý i nepřímý vliv na kvalitu produkovaných surovin a potravin živočišného původu včetně ekonomické rentability chovu.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat