Deregress

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Deregress. Autoři: VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef a KRUPA, Emil.. Česká republika. Software 00027014. 2014-08-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14115.pdf
Abstrakt

Deregress byl vyvinut za účelem odhadu odregresovaných plemenných hodnot, které slouží jako vstupní proměnné pro dvoukrokové metody předpovědi genomických plemenných hodnot hospodářských zvířat, u kterých jsou dostupné molekulárně genetické informace, v mezinárodním hodnocení dojeného skotu, v metodách Marker Assisted Selection (MAS –asistovaná selekce pomocí markerů) sloužících k odhadování významných genů a částí lokusů pro produkční vlastnosti hospodářských zvířat. Program Deregress je univerzální program, který je možné využít a uplatnit ve všech zmiňovaných oblastech.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat