Desetiletý vývoj provozních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR

SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Desetiletý vývoj provozních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 18-21. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16089.pdf
Abstrakt

V letech 2006 až 2015 se zvýšila užitkovost krav v ČR i v souboru podniků, kde došlo také k zvýšení tržní produkce na ošetřovatele, zvýšení počtu odchovaných telat a snížení průměrného věku při prvním otelení. Zlepšení za poslední čtyři roky je patrné ve snížení počtu somatických buněk. Náklady výroby mléka se u souboru podniků zvýšily od roku 2006 do roku 2015 o 10,8 tis. Kč (17 %) na krávu a rok a ve vyjádření na litr prodaného mléka se pohybovaly mezi 8,50 a 9,40 Kč

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat