Desetiletý vývoj výroby mléka

SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Desetiletý vývoj výroby mléka. Zemědělec, 2016, roč. 24(37), s. 34-35. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16095.pdf
Abstrakt

V ČR se v letech 2006 až 2015 zvýšila o 11 % dle souhrnného zemědělského účtu ve finančním vyjádření produkce mléka, která se za rok 2015 podílela 49 % na živočišné produkci. Ve sledovaných letech se v ČR i v hodnoceném souboru podniků zvýšila užitkovost krav. U souboru podniků došlo také k zvýšení tržní produkce na ošetřovatele, zvýšení počtu odchovaných telat a snížení průměrného věku při prvním otelení. Zlepšení za poslední čtyři roky je patrné ve snížení počtu somatických buněk. Náklady výroby mléka se u souboru podniků zvýšily od roku 2006 do roku 2015 o 10,8 tis. Kč (17 %) na krávu a rok a ve vyjádření na litr prodaného mléka se pohybovaly mezi 8,5 a 9,4 Kč. První měsíce roku 2016 byly pro chovatele dojnic nepříznivé vlivem nízké nákupní ceny mléka (6,6 Kč/l v ČR za 1-7/2016), ale současné informace z evropských trhů s mlékem a mléčnými výrobky hovoří o možném zlepšení rentability výroby mléka.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat