Development, embryonic genome activity and mitochondrial characteristics of bovine-pig inter-family nuclear transfer embryos

LAGUTINA, I., FULKOVÁ, Helena, BREVINI, T.A.L., ANTONINI, S., BRUNETTI, D., COLLEONI, S., GANDOLFI, F., LAZZARI, G., FULKA, Josef Jr., a GALLI, C. Development, embryonic genome activity and mitochondrial characteristics of bovine-pig inter-family nuclear transfer embryos. Reproduction, 2010, 140, 273-286. ISSN 1470-1626.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz10076.pdf
Abstrakt

In the last years, many reports describing blastocyst development following iSCNT between species with distant taxonomical relations have been published. Using a bovine-pig iSCNT model we studied basic characteristics of embryonic genome activation in these embryos. Our results show, however, poor nucleus – cytoplasm compatibility between these animal species.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie