Dezinfekce – nedílná součást prevence šíření Afrického moru prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2018 Dezinfekce – nedílná součást prevence šíření Afrického moru prasat. In Sborník XII. Konference DDD 2018 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 152-158. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18045.pdf
Abstrakt

Africký mor prasat (AMP) je vysoce infekční virové onemocnění prasat. Virus Afrického moru prasat patří do rodu Asfivirus. Genom viru je kódován více než 160 proteiny. Je známo 22 různých genotypů s různou virulencí. Virus AMP je velmi odolný; dokáže odolat nízkým teplotám, kolísání pH a zůstává dlouhodobě životaschopný v tkáních a tělních tekutinách. Virus je přenášen členovci. Prasata jsou infikována hlavně cestou oro-nasální po kontaktu s infikovanými prasaty, kontaminovaným krmivem, oděvem a obuví, vybavením a vozidly. Virus je inaktivován tepelným ošetřením při teplotě 70 oC po dobu 30 minut a jednak při pH 11,5. Práce je zaměřena na analýzu potenciálních možností dezinfekce jako nedílné součásti preventivních opatření proti šíření viru Afrického moru prasat včetně eliminace jeho zdrojů, možných vektorů a úpravy prostředí k zabránění jeho množení a šíření. Běžné dezinfekční přípravky jsou proti viru Africkému moru prasat neúčinné, proto by se měly používat pouze účinné schválené dezinfekční přípravky s minimálními rezidui do životního prostředí. Virus AMP je citlivý na ether a chloroform. Destrukce viru Afrického moru prasat byla zaznamenána na neporézních površích při použití hydroxidu sodného, chlornanu sodného, kyseliny citrónové, některých přípravků na bázi jódu a kvartérních amoniových sloučenin.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat