Dezinfekce – základ prevence antimikrobiální rezistence

NOVÁK Pavel a MALÁ, Gabriela. Dezinfekce – základ prevence antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(3), s. 98-102. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22125.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu dezinfekce v chovech hospodářských zvířat zohledňující faktory, které ovlivňují jejich účinnost (odolnost mikroorganismů, vlastnosti a způsob použití přípravku, charakter prostředí) včetně významu dezinfekce v rámci prevence antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat