Diagnostika bakteriálních původců z abscesů malých přežvýkavců pomocí multiplexní metody

MARKOVÁ, Jiřina, JELÍNKOVÁ, Pavlína, REICHELOVÁ, Markéta, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a KYSELOVÁ, Jitka. Diagnostika bakteriálních původců z abscesů malých přežvýkavců pomocí multiplexní metody. Veterinářství, 2021, roč. 71(12), s. 711-715. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21187.pdf
Abstrakt

Studie popisuje využití xMAP technologie pro in vitro multiplexní detekci a rozlišení bakteriálních původců schopných vyvolat tvorbu abscesů u malých přežvýkavců se zaměřením zejména na bakterii Corynebacterium pseudotuberculosis způsobující kaseózní lymfadenitidu ovcí a koz. Funkčnost diagnostického panelu pro Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium ulcerans, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, Streptococcus spp., Trueperella pyogenes a meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus byla testována na referenčních kmenech ze Sbírky zoopatogenních mikroorganismů na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně a použitím lyzátů z terénních bakteriálních izolátů typizovaných pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Detekční systém byl následně použit na testování reálných vzorků hnisu z abscesů ovcí a koz odebraných v chovech ČR. xMAP technologie je vhodným diagnostickým prostředkem zejména jako doplnění kultivačních a typizačních metod využívaných v rutinní diagnostické praxi.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat