Diverzita bakteriálního společenstva ve fugátu bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat

ČERMÁK, Ladislav a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2021 Diverzita bakteriálního společenstva ve fugátu bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 24-27. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21105.pdf
Abstrakt

V zemědělských bioplynových stanicích dochází anaerobní digescí k rozkladu organické hmoty na bioplyn a digestát. Vstupní složkou bývá vedle kukuřičné siláže i kejda hospodářských zvířat. Původ kejdy ovlivňuje do určité míry složení bakteriálního společenstva ve fermentoru. Tekutý výstup z fermentoru fugát se obvykle aplikuje na ornou půdu jako hnojivo. Cílem experimentu bylo porovnání diverzity bakteriálních společenstev ve fugátu pocházejícího z bioplynových stanic zpracovávajících kejdu skotu, prasat a drůbeže jako vstupní surovinu. Byla provedena identifikace bakteriálního společenstva na základě 16S rRNA na úrovni řádů a porovnána diverzita bakterií metodou fragmentační analýzy ribozomální RNA. Mezi fugáty byly zjištěny významné rozdíly ve složení bakteriálního společenstva, ve všech případech však dominoval řád Clostridiales.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce