Dlouhověkost a znaky zevnějšku u českého strakatého skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Dlouhověkost a znaky zevnějšku u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 17-19. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10011.pdf
Abstrakt

Soubor 58 493 českých strakatých krav prvně otelených v letech 1994 až 2003 byl použit pro odhad vztahů mezi dlouhověkostí a znaky lineárního popisu krav. Dědivost dlouhověkosti se pohybovala v rozmezí 0,04 – 0,05. Záporné genetické korelace dlouhověkosti byly zjištěny k tělesným rozměrům (-0,12 až -0,29) a užitkovému typu (-0,18 až -0,26). Nejvyšší kladné genetické korelace mezi dlouhověkostí byly nalezeny k charakteru hlezenního kloubu (0,24), nasazení vemene (0,28), délce vemene (0,16) a závěsnému vazu (0,11), Korelace základny vemene k funkční dlouhověkost byla kladná (0,28) a silnější než k skutečné dlouhověkosti.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat