Dlouhověkost, hranatost a kondice holštýnských jalovic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Dlouhověkost, hranatost a kondice holštýnských jalovic. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 20-21. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12006.pdf
Abstrakt

Analýzou přežitelnosti byly vyhodnoceny vztahy mezi hranatostí, kondicí, skutečnou a funkční dlouhověkostí u 116 369 holštýnských krav. Kondice ovlivňovala funkční i skutečnou dlouhověkost krav více než hranatost. Vyšší hodnocení pro hranatost bylo spojeno s vyšším rizikem vyřazení, zatímco méně hranaté krávy vykazovali lepší přežitelnost. Pro funkční dlouhověkost, klesala přežitelnost úměrně kondici krav. Z hlediska skutečné dlouhověkosti byly jako nepříznivé hodnoceny vysoká i nízká kondice. Přičemž při zohlednění vlivu kondice na funkční dlouhověkost nevykázala hranatost žádný statisticky významný efekt.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat