Dočasné klecové ustájení pro lepší welfare

GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun a LESZKOWOVÁ, Iva. Dočasné klecové ustájení pro lepší welfare. Náš chov, 2019, roč. 79(1), s. 79. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19013.pdf
Abstrakt

Výsledky této studie ukázaly, že prasnice v dočasném klecovém ustájení vykazovaly krátkodobé pozitivní změny chování a hodnoty fyziologických testů. V den otevření klece byly tyto prasnice 1/ mírně aktivnější (+3.8%), což svědčí o větším zájmu zkoumat prostor kotce, 2/ častěji se otáčely (+6.9%) díky zvýšené dostupnosti prostoru, avšak bez ovlivnění užitkovosti selat a 3/ měly nižší koncentraci IgA ve slinách (- 47%), poukazující na nižší hladinu stresu, ve srovnání s prasnicemi v kleci. Hladina kortizolu ve slinách prasnic nebyla nijak ovlivněna. Prasnice nevykazovaly žádný dlouhodobý vliv na welfare : tj. žádné další zvýšení aktivity nebo snížení hladiny stresu 25. den po porodu. Výsledky této studie také ukázaly, že úmrtnost selat, tělesná hmotnost (Tab. 1) nebo aktivita (v kotci a u vemene) byli podobné u všech prasnic, nehledě na typ ustájení.

OdděleníEtologie