Dodržování zásad správné chovatelské praxe – významná součást omezení spotřeby antimikrobik v chovech

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Dodržování zásad správné chovatelské praxe – významná součást omezení spotřeby antimikrobik v chovech. Selská revue, 2021, roč. 2021(3), s. 125-127. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21132.pdf
Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na zdůraznění významu dodržování zásad správné chovatelské praxe na snížení spotřeby antimikrobních látek v chovech. Mezi základní zásady správné chovatelské praxe patří v první řadě kvalita managementu chovu, zajištění odpovídající úrovně imunity mláďat, optimalizace chovného prostředí, výživy a napájení, a dále pak minimalizaci stresu zvířat, jejich expozice patogenům, úroveň ošetřovatelské péče vyúsťující do návrhu a vypracování zdravotního plánu stáda na ochranu zdraví zvířat v chovu. Návrh a především pak důsledné dodržování zásad správné chovatelské praxe má významný podíl na udržení a postupném zlepšování zdravotního stavu zvířat v chovu, čímž současně dojde i ke snížení množství antimikrobiálních látek a tím i snížení potenciálního rizika vzniku antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat