Dokonalé utěsnění je podmínkou

LOUČKA, Radko. Dokonalé utěsnění je podmínkou. Krmivářství, 2009, roč. 13(1), s. 30-31. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9005.pdf
Abstrakt

Systém zakrývání silážované hmoty je základním předpokladem pro zajištění kvalitního fermentačního procesu a omezení ztrát sušiny. Lze doporučit zakrývání pomocí transparentní podkladové fólie, krycí třívrstvé plachty a zatížení pomocí speciálních pytlů pokládaných v řadě za sebou po obvodu plachty.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat