Doplňkové látky snižující produkci metanu u přežvýkavců

JOCH, Miroslav a KUDRNA, Václav., 2022 Doplňkové látky snižující produkci metanu u přežvýkavců. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 21-25. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22290.pdf
Abstrakt

Zvaná přednáška na konferenci pořádané Vědeckým výborem výživy zvířat. Příspěvek popisuje současné možnosti snižování produkce skleníkových plynů u přežvýkavců pomocí doplňkových látek krmiv.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat