Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací

KRPÁLKOVÁ, Lenka, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, L.uboš, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 62-64. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12007.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá dopočítáním chybějících plemenných hodnot (PH) holštýnských býků do selekčního indexu jiné země. Nově dopočítané PH byly následně porovnány s původními PH pomocí korelačních koeficientů. U býků s vysokou spolehlivostí odhadu PH, při hodnocení všech 34 vlastností v modelu, dosahovaly korelace mezi původní a dopočítanou PH v průměru 0,83 s průměrnou směrodatnou odchylkou 0,19. Při hodnocení pouze 15 vlastností v modelu byl průměr korelací 0,72 se směrodatnou odchylkou 0,26. Z výsledků vyplývá, že chybějící PH lze na základě korelací mezi vlastnostmi dopočítat s vysokou přesností.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat