Doporučené hybridy kukuřice, způsoby jejich sklizně a konzervace

LOUČKA, Radko., 2022 Doporučené hybridy kukuřice, způsoby jejich sklizně a konzervace. In Způsoby sklizně a konzervace doporučených hybridů kukuřice, vojtěšky, čiroku a mláta. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. Prezentace. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22207.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi přenosnou pNIR (v původní hmotě) a chemickou analýzou u 4 hybridů kukuřice, 4 roky. Hlavní závěry: (a) Nutriční hodnoty stanovené pNIRS ve srovnání s chemickou analýzou byly vyšší (P < 0,001) v obsahu škrobu a popela, ale nižší v obsahu sušiny, NDF a hrubého proteinu. (b) Nižší byly také úrovně stravitelnosti neutrální detergentní vlákniny (NDFD) a NEL, jakož i potenciální produkce mléka na hektar ve vztahu ke každé tuně sušiny. (c) Směrodatná odchylka hodnot pNIRS byla většinou nižší, než chemických. (d) Korelace mezi pNIRS a chemickými výsledky byla zjištěna jako významná (P < 0,05) z hlediska všech ukazatelů. (e) Podle stanovených výsledků je nutné kalibrovat všechny testované indikátory pro daný spektrometr.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat