Drbadlo s pružinou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KALÍŠEK, Jan, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 303759 B6. 2013-03-13.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz13062.pdf
Abstrakt

Řešení se týká drbadla s pružinou, které je charakterizováno tím, že sestává z dvojice rovnoběžných vodicích kolejnic (1), které jsou na obou koncích opatřeny úchyty (2) pro upevnění kolejnic (1) na obvodovou konstrukci kotce, a jsou opatřeny výškově nastavitelnými zarážkami (3) pro posun nosné desky (4) po kolejnicích (1) podle kohoutkové výšky drbaného zvířete, přičemž k nosné desce (4) je otočným spojem (6) otočně připevněna přítlačná deska (5), která je na opačném konci od nosné desky (4) opatřena přítlačným mechanismem (7), který je druhým koncem připojen k nosné desce (4), takže nosná deska (4) a přítlačná deska (5) spolu svírají stále stejný vnitřní úhel pro drbané zvíře, přičemž vnitřní strany nosné desky (4) a přítlačné desky (5) jsou opatřeny zdrsněným materiálem (9), kdy přítlačný mechanismus (7) je tvořen pružinou s tlumičem (8), která spojuje nosnou desku (4) a přítlačnou desku (5).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat