Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes

NEVORAL, J., PETR, Jaroslav, GELAUDE, A., BODART, J.F., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., SEDMÍKOVÁ, M., KREJČOVÁ, T., KOLBABOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KŘIVOHLÁVKOVÁ, L., ŽALMANOVÁ, Tereza a Jílek, František. Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, 9, e99613. ISSN 1932-6203.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz14070.pdf
Abstrakt

Hydrogen sulfide (H2S) has been revealed to be a signal molecule with second messenger action in the somatic cells of many tissues, including the reproductive tract. The aim of this study was to address how exogenous H2S acts on the meiotic maturation of porcine oocytes, including key maturation factors such as MPF and MAPK, and cumulus expansion intensity of cumulus-oocyte complexes. We observed that the H2S donor, Na2S, accelerated oocyte in vitro maturation in a dose-dependent manner, following an increase of MPF activity around germinal vesicle breakdown. Concurrently, the H2S donor affected cumulus expansion, monitored by hyaluronic acid production. Our results suggest that the H2S donor influences oocyte maturation and thus also participates in the regulation of cumulus expansion. The exogenous H2S donor apparently affects key signal pathways of oocyte maturation and cumulus expansion, resulting in faster oocyte maturation with little need of cumulus expansion.

ProjektBiotechnologie v chovu a šlechtění prasat, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce