Economic values for traits of pigs in Hungary

HOUŠKA, Lubor, WOLFOVÁ, Marie, NAGY, L., CSÖRNYEI, Z. a KOMLÓSI, I. Economic values for traits of pigs in Hungary. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 139-148. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz10033.pdf
Abstrakt

Marginal economic values for production and reproduction traits of pigs were estimated applying a bio-economic model to Hungarian commercial sow herds with integrated fattening of piglets. Data collected between 2002 and 2008 were used for the calculation. Marginal economic values (in € per unit of the trait per sow per year) estimated for fattening days in the station test, age at the end of the field test, lean meat percentage in the carcass, percentage of valuable cuts in the carcass and the number of piglets born alive were 2.84 Euro/day, 2.71 Euro/day, 22.45 Euro/%, 28.81 Euro/% and 54.22Euro/piglet in the first litter, respectively.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat