Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt přítomnosti cizího samce

BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt přítomnosti cizího samce. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 42. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22180.pdf
Abstrakt

Několik posledních let se zabýváme aplikací původního „efektu Bruceové“ (Bruce effect, Bruce 1959, Nature, 184, 105) na postupy chovatelského managementu způsobující zastavení implantace nebo postimplantační přerušení březosti u zvířat chovaných v zajetí, například koně domácího a psa domácího. Dospěli jsme k obecnému závěru, že existují celkem čtyři situace vedoucí k přerušení reprodukce (Bartoš et al. 2021 Mammal Rev. 51: 143-153). Tyto čtyři situace jsou definovány kombinací dvou faktorů: 1) kdy (před nebo po implantaci blastocysty), a 2) jak s ohledem na přítomnost cizího samce, který není otcem plodu (kontaktem nebo naopak znemožněním kontaktu s ním), a jsou zásadně důležité při prevenci reprodukčního neúspěchu v chovech. Navrhujeme proto obecný termín „efekt přítomnosti cizího samce“ (effect of nonsire male’s presence): „Efekt přítomnosti nebo pachu samce, se kterým se samice nepářila ani nezabřezla, kterým se vyvolá u samice po páření nebo zabřeznutí blokáda nebo přerušení gravidity“ (An effect of a nonsire male’s presence or his odour on a mated or pregnant female causing her pregnancy block or disruption) (Bartoš et al. 2022, Anim. Behav.).

OdděleníEtologie