Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a BORKOVCOVÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-132-8. 2014-12-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14170.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané metodiky je vytvoření metodické pomůcky pro chovatele ovcí v České republice. V metodice je popsána epidemiologie hlavních skupin parazitů ovcí (především gastrointestinálních hlístic, ale také kokcidií a tasemnic) s důrazem na hlavní faktory, které šíření parazitárních nákaz podmiňují. Další součástí metodiky je přehled různých způsobů potírání těchto cizopasníků, v minulosti i dnes. Metodika je doplněna o popis hlavních skupin anthelmintik i přehledu hlavních parazitů, kteří se u ovcí v České republice vyskytují včetně prevalence a nebezpečnosti pro zvířata. Nejdůležitější částí metodiky je však souhrn praktických preventivních zásad a doporučení pro chovatele ovcí. Jestliže budou navržená opatření dodržena, chovaná zvířata budou zdravá, v dobré kondici a chovatelům ovcí tak bude jejich práce přinášet nejen radost ale i odpovídající finanční zisk.

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
Ke stažení 14170
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat