Efektivnost produkce jatečných zvířat a masa v současných podmínkách

KVAPILÍK, Jindřich a BOUDNÝ, J., 2010 Efektivnost produkce jatečných zvířat a masa v současných podmínkách. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 13-21. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10189.pdf
Abstrakt

V poslední době dochází v ČR ke snižování produkce jatečných zvířat (prasata, drůbež, skot, ovce a kozy). Příčinou jsou nepříznivé ekonomické výsledky tohoto odvětví, mimo jiné zejména skutečnost, že soběstačnost v produkci masa poklesla pod 100% a zhoršila se i podpora mimoprodukčních funkcí. Zlepšení současného stavu vyžaduje zavedení opatření na úrovni samotných producentů ( management, organizace práce, zdraví a výživa zvířat, kvalita produkce atd) i zpracovatelského průmyslu, politickou podporu a rovné podmínky v rámci EU.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu