Efekty vícečetného dojení u vysokoužitkových stád dojnic

DOLEŽAL, Oldřich a PRŮŠOVÁ, Veronika., 2006 Efekty vícečetného dojení u vysokoužitkových stád dojnic. In Den mléka 2006. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 21-22. ISSN 80-213-1498-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz6091.pdf
Abstrakt

V tomto pokusu byly zkoumány vlivy změn z dojení 3x denně na 2x denně a ze 2x na 3x denně v období 120 dnů laktace. Bylo zjištěno, že dojení 3x denně: 1. nebude při výhledových cenách mléka a úrovních kvotací rentabilní, 2. je z hlediska reprodukčních ukazatelů po 120 dnech laktace efektivnější, 3. zhoršuje kvalitu mléka (mléčných složek), 4. zlepšuje CPM a snižuje četnost výskytu mastitid.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat